Язовир Жребчево

360° Виртуална реалност

Жребчево е язовир на река Тунджа, България, който се намира в красива подпланинска местност, до селата Баня и Асеновец от Община Нова Загора. Кръстен е на потопеното под него в 1965 година село Жребчево (Атлари).

Разположен на 25 км² площ, Жребчево е четвъртият по големина язовир в България, след Мандра, Искър и Студен кладенец.

Язовирът има много ръкави с удобни за риболов места. Тъй като водата от язовира се използва за напояване, през лятото той се източва значително, което обуславя сезонния характер на риболова (костур, червеноперка, сом). В устието на язовира на река Тунджа се среща също щука.

До бента на язовира са разкрити останки на римска крепост.