Допълнителни условия за ползване на сайта Вила.бг /vila.bg/

Насоящите условия важат за регистрирани потребители наемодетели/наематели на вили за почивка в сайта https://vila.bg/

 1. Общи положения и терминология
  1. Регистрираните потребители в платформата на Вила.бг са три типа:
   1. Наемател - потенциален гост, търсещ да наеме самостоятелен обект за почивка или стая за почивка с цел туризъм.
   2. Наемодател - собственик/управител на туристически обект.
   3. Туристическа агенция - управлява или посредничи на туристически обекти.
   4. За удобство в този документ типовете потребители може да са изписани с описателна референция или с краткото им определение.
   5. Когато описано правило в този документ включва определението "потребител", то се отнася за всички типове потребители.
   6. Когато описано правило в този документ включва нотация към определен тип потребител, то се онася само за споменятия тип потребители.
   7. Член на платформата е всеки потребител, който ползва платени абонаменти към платформата.
  2. Платформата на Вила.бг включва всички програмни, визуални, маркетингови и интелектуални ресурси - публични и изискващи оторизация - които изцяло или частично са на разположение на потребителите.
  3. Когато в този документ се употреби терминът "платформа", то това може да се отнася не за всички характеристики на платформата, а само за някои части от нея. Контекстът на раздела, в който терминът е употребен, определя за кои части на платформата се отнася.
 2. Права и задължения на регистриран потребител
  1. Регистрацията на потребител тип "наемател" дава право на:
   1. Редактиране на профила
   2. Качване на собствена снимка
   3. Свързване на профила с други социални мрежи
   4. Комуникация с други потребители на системата и собственици на обекти чрез вътрешна поща
   5. Изпращане на запитвания за резервация до собственици на обекти
   6. Получаване на СМС известия за събития, настъпили в сайта и касаещи неговия профил
   7. Писане на коментари за туристически обекти
   8. Създаване на свои списъци с предпочитани обекти
   9. Споделяне и препоръчване на информация за обекти с други лица, извън платформата на https://vila.bg/
   10. Създаване на обяви за почивка
  2. Регистрация на потребител тип собственик на туристически обект включва всички възможности на регистрация тип "наемател" плюс:
   1. Добавяне и редактиране на туристически обект от тип вила, къща за гости, семеен хотел, вилно селище, хотел, комплекс.
    Информацията за всеки добавен обект включва:
    • текстово описание;
    • населено място;
    • адрес и местоположение на карта;
    • GPS координати;
    • информация за специфични особености на обекта – достъпни екстри за ползване;
    • правила за настаняване, правила за ползване и т.н.;
    • контакти – имена на лице за контакт, телефонен номер, уеб страница (ако обектът има такава) и др.
   2. Използване на резервационен календар
   3. Използване на други софтуерни инструменти, които могат да улеснят процеса по договаряне и приемане на резервация
   4. Използване на рекламните възможности на сайта
 3. Правила за качване на информация от страна на регистриран потребител
  1. Всички текстове, които се публикуват трябва да са изписани изцяло на български език на кирилица, като се допуска използването и на латиница, в случаите, когато това е неизбежно – съкращения, наименования, нарицателни имена, регистрирани чуждестранни търговски марки и т.н.
  2. Не се допускат текстове, използващи изцяло главни букви.
  3. В описанието на обекта не се допуска изписване на информация за контакти – телефонни номера, уеб адреси, ел.поща, скайп.
  4. Съдържанието на всеки текст, трябва да отговаря на предназначението на сайта.
  5. Не се допускат текстове, нарушаващи добрият тон и/или обидни коментари, както и публикуването на всякакви противозаконни идеиологии. Не се допускат публикации на произведения, рецензии, лични коментари и др., които нарушават законодателството (съдържащи призиви за насилствена смяна на обществения ред, към етническа и верска омраза и други). Не се допускат коментари популяризиращи противозаконни и дискриминационни нацистки/фашистки и расистки идеи. Не се допускат дискриминация и проява на нетърпимост на основата на възраст, пол, раса, етнос, националност, вероизповедание, образователен ценз, социален статус и сексуалност.
  6. Забранява се употребата на заплахи, вулгарни думи, цинизми и обиди в коментари или описания на обекти в сайта.
  7. Всички мнения и коментари, изразяват личното отношение на потребителя и той носи цялата отговорност за него. Мненията не обвързват с нищо останалите потребители на сайта или администрацията му.
 4. Правила за добавяне на снимки от регистрирани потребители
 5. Снимките, които се качват от собствениците на туристически обекти трябва да отговарят на следните условия:

  1. Първата снимка от галерията е представителна за всеки обект (ползва се за обложка /cover photo/) и трябва да изобразява сградата на обекта (или основната, ако сградите са повече) в общ план, изглед отвън.
  2. Всеки туристически обект трябва да има поне една снимка в галерията си, преди да бъде публикуван за общ достъп в каталога на сайта.
  3. Всички снимки трябва да бъдат с минимален размер 640х480 пиксела на ширина и височина. Снимки под този размер или с лошо качество не се допускат.
  4. Файлът на всяка снимка не трябва да надвишава размер от 5МВ (мегабайта). Файлове над този размер не се допускат.
  5. Допустими са само следните файлови формати за снимките – .JPG, .JPEG, .PNG, .BMP и .TIFF.
  6. Снимките трябва да са автентични, без редакторска намеса върху тях, без надписи, колажи, непропорционално оразмеряване и други очевидни дефекти.
 6. Права, задължения и отговорности на Вила.бг относно публикуваното съдържание от потребителите.
  1. Вила.бг има право да редактира /изтрива/ всяко текстово съдържание, ако то не отговаря на предназначението си, противоречи на правилата за качване на текст или съдържа синтактични или стилистични неточности.
  2. Вила.бг има право да изтрива снимки, които не отговарят на правилата за качване на снимки или не отговарят на своето предназначение.
  3. Вила.бг има право да промени порядъка на качените снимки в страниците на туристическите обекти.
  4. Вила.бг има право да оразмери по подходящ начин снимките, за да се постигне оптимално показване на графичното съдържание в сайта.
  5. Вила.бг има право да допълни или измени характеристики на туристическия обект на база предоставеното от потребителя текстово описание или на база разменена кореспонденция между Вила.бг и потребителя, представляващ обекта.
  6. Вила.бг няма за задължение да уведоми потребителя, създал съдъражнието за внесени промени по него.
  7. Вила.бг се задължава при редакция на съдържание, предоставено от потребителя, да пази авторитета на потребителя, както и добрия имидж на добавения от потребителя туристически обект.
  8. Вила.бг се задължава да не изменя текстово и графично съдържание, предоставено от потребители, по начин, по който се създава невярна или подвеждаща информация за потребителя или представлявания от него туристически обект.
  9. Вила.бг има право да заличи туристически обект от каталога си, когато обектът:
   • не отговаря на допустимите за каталога на сайта категории;
   • вече съществува в каталога;
   • съдържа непълна или подвеждаща информация;
   • не отговаря на условията за качване на текст, снимки и мултимедия;
   • е създаден с цел злоупотреба или в противоречие на законите на РБ.
  10. Вила.бг се задължава да заличи информация за регистрация на потребител или негов туристически обект, когато потребителят изрази изрично желание за това.
  11. Вила.бг има право да заличи информация за регистрация на потребител, когато:
   • потребителят нарушава добрия тон, използва обиди и заплахи към други потребители;
   • цели да възпрепятства нормалното техническо функциониране на сайта;
   • предоставя невярна информация за връзка с него чрез телефон или имейл адрес;
   • повече от шест месеца не е използвал сайта и след този срок не отговаря на e-mail известия за намерението си да продължи да използва сайта;
   • чрез платформата на сайта нарушава нормативни актове и законови разпоредби на РБ;
   • изпраща непоискани рекламни съобщения чрез вътрешните комуникационни канали на сайта;
   • използва платформата на сайта за рекламиране на услуги, извън обхвата и тематиката на сайта и в противоречие с установените от сайта правила за реклама.
  12. Вила.бг има право да откаже регистрация на потребители, които вече имат регистрация или в миналото са били заличавани от сайта поради нарушаване на правилата му.
  13. Вила.бг има право да ограничи видимостта на сайта от определени IP адреси, ако прецени, че тези IP адреси представляват опасност за нормалното функциониране на платформата на сайта.
  14. Вила.бг има право да спира функционирането на платформата си по всяко време, без да предупреждава предварително регистрираните потребители.
  15. Вила.бг не изпълнява ролята на арбитър при възникнали спорове между потребители на сайта.
  16. Вила.бг не носи отговорност за неизпълнени ангажименти от страна на собственици на обекти към техните наематели.
  17. Вила.бг не носи отговорност за съдържанието на текст, писмо, коментар или друга форма на изразяване на потребители на сайта, което би могло да засегне правата на трети лица.
  18. Вила.бг няма задължение да проверява достоверността на представителството на лицето, регистрирало туристически обект. Приема се, че това лице е или собственик или упълномощен представител на собственика на обекта.
  19. Вила.бг не проверява достоверността на информацията, предоставена от потребители на сайта.
  20. Вила.бг не носи отговорност за нарушени авторски права на трети лица относно текст, снимки, мултимедиа и други материали, качени в страниците на обектите.
  21. Вила.бг има за задължение да пази и да не предоставя на трети лица данни на потребителите, за които те не са дали своето съгласие да са публично достъпни (email, парола, кореспонденция и т.н.)
 7. Софтуер за управление на туристически обект
  1. Всички функции по управление на туристическия обект са реализирани и се упражняват чрез софтуер за управление, наречен "Административен панел" или "Администраторски панел" или само "Админ панел"
  2. Административният панел е отделен от сайта в собствен URL адрес, като неговите характеристики се ползват отделно от сайта.
  3. Потребителите от тип "наематели" използват за своите нужди само сайта Вила.бг, а потребителите от тип "собственик на обект" и "туристическа агенция" използват за своите нужди сайта и административния панел.
  4. Част от характеристиките на сайта и на административния панел могат да се дублират или допълват, като правилата за използване на платформата на Вила.бг важат за сайта и за административния панел, където те са приложими.
  5. Вила.бг не дава гаранции за правилното функциониране на софтуерните характеристики на платформата и не носи отговорност при загуба на данни или претърпени щети от страна на потребители в следствие на технически неизправности.
  6. Потребителите на платформата се съгласяват да използват всички елементи на софтуера на собствен риск и собствена отговорност.
 8. Безплатни характеристики на Вила.бг
  1. Регистрацията на потребители (наематели, наемодатели, туристически агенции) в сайта е безплатна!
  2. Потребителите от тип наематели напълно свободно, без такси и комисиони, могат да използват публичните ресурси на сайта за свои лични нужди, могат да изпращат запитвания за почивка по телефон или чрез комуникационните средства на сайта безплатно.
  3. Потребителите на сайта нямат право да използват ресурси от сайта за търговски цели или други цели, несвързани с лична необходимост от наемане или отдаване на обект за почивка.
  4. Потребителите от тип "собственик на обект" и "туристическа агенция" могат да създават уеб страници на туристически обекти безплатно, като не дължат такси за самата страница и софтуера за нейното създаване.
  5. Безплатните характеристики на сайта не включват услугите вътрешната поща, потребителски обяви за почивка и оферти за почивка.
  6. Видимостта при търсене в рамките на Вила.бг на обекти за туризъм с безплатно участие (но не и на самата презентационна страница) може да бъде ограничавана с цел да се даде предимство на членове с платено участие. В тези случаи страницата на обекта е достъпна свободно чрез нейния линк, като потребителят може да я рекламира и разпространява свободно. Ограничението важи за показване на резюме за обекта в резултатите от търсенето в каталозите на сайта.
 9. Членство и платени абонаменти в сайта Вила.бг
  1. Сайтът Вила.бг предлага допълнителни софтуерни и маркетингови услуги, от които потребителите от тип "собственик на обект" и "туристическа агенция" могат да се възползват посредством платени абонаменти.
  2. Платените абонаменти са различни по времеви обхват, цена и съдържание на предлаганите услуги.
  3. Платените абонаменти дават по-добра рекламна експозиция на абонатите, по-силно маркетингово представяне, участие във външни на Вила.бг рекламни кампании, достъп до комуникационни канали (вътрешна поща, потребителски обяви), достъп до модул за създаване на оферти, допълнителни софтуерни инструменти за управление и други.
  4. Всички абонаментни планове и техните характеристики са описани в детайли в административния панел за управление на обекта.
  5. Закупуването на платен абонамент дава статут на член на Вила.бг на потребителя-купувач за срока на абонамента.
  6. След изтичането на срока на абонамента, членството на потребителя и управляваните от него обекти се прекратява автоматично, като в този момент влизат в сила всички ограничения, валидни за потребители без членство.
 10. Бонус членство към сайта Вила.бг
  1. Потребителите от тип "собственик на обект" и "туристическа агенция" могат да получат бонус членство, което да им позволи да се възползват безплатно от платените абонаментни планове към сайта.
  2. Вида и срока на бонус членството се определят субективно по преценка на администрацията на Вила.бг.
  3. Вила.бг има право да прекрати бонус членството на всеки потребител по всяко време, без да уведомява за причините потребителя.
 11. Права и задължения на Вила.бг във връзка с членството и платените абонаменти
  1. Вила.бг има право да реализира маркетингови и рекламни кампании, да добавя нови софтуерни инструменти за управление, достъпни само за членове.
  2. Вила.бг има право да промени цените на абонаментните планове по своя преценка.
  3. Вила.бг се задължава да изпълни параметрите (срокове, реклама и други) на абонаментните планове, които са заварено положение, в случай на промяна на цени или параметри на тези абонаментните планове.
  4. Вила.бг има право да внесе допълнителни услуги, извън обхвата на абонаментните планове, за които да потърси допълнително заплащане.
  5. Вила.бг има право да промени безплатните характеристики на сайта, като ги включи в платени абонаменти.
  6. Вила.бг има право да ограничи безплатните услуги на потребители без абонамент, в това число и запитванията, по своя преценка, като уведоми за това потребителя чрез e-mail съобщение.
  7. Вила.бг има право да влезе в контакт с потребители, търсещи настаняване, които не са получили утвърдителен отговор на свои запитвания за почивка, отправени към собственици на обекти. В тези случаи, с цел подпомагане на потребителя, Вила.бг има право да предложи на потребителя да осъществи контакт с други собственици на обекти, без да нарушава неприкосновеността на личната им кореспонденция.
 12. Условия за прекратяване/заличаване на участието на обекти за туризъм в сайта Вила.бг
 13. Вила.бг има право да прекрати/заличи участието на обекти от каталога на сайта, както и на профили на потребители, създали страниците на обектите в следните случаи:

  1. При нарушаване на общите условия, допълнителните условия или правилата на сайта, когато нарушенията са системни, критични или непоправими.
  2. При желание от страна на потребителя (автора, собственика) страницата на обекта да бъде заличена.
  3. При повтарящ се обект - в тези случаи Вила.бг преценява кой от двата обекта да остане.
  4. При системна незаинтересованост към запитвания за настаняване от потребители.
  5. При некоректно подадена информация за обекта или телефони за връзка и други контакти.
  6. При натрупване на негативни оценки или оплаквания от потребители.
  7. При посредничество без съгласието на собственика на обекта.
  8. При извършване на туристическа дейност в противоречие със Закона за туризма.
  9. При отказ за диалогичност при решаване на отстраними проблеми, свързани с информация за даден обект или запитвания от потребители.
  10. Във всички останали случаи, в които се цели измама или са налице съмнения за закононарушения.