Политика за защита на личните данни на Вила.бг /vila.bg/

Настоящият документ e неразделна част от Общите условия за ползване на сайта Вила.бг! Всеки потребител, който разглежда сайта автоматично се съгласява с условията и политиките, описани по-долу.

За краткост, по-долу този сайт е обозначен с наименованието Вила.бг (или сайта, платформата), без значение какъв тип дейност описва съдържанието.

 1. Обща информация
 2. От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

  Вила.бг отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

  Информация относно Администратора на лични данни
  Наименование “Вила Турс” ООД
  ЕИК/БУЛСТАТ: 203866184
  Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Богомил 58, ет. 7
  Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив, ул. Богомил 58, ет. 7
  Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. Богомил 58, ет. 7, офис Вила.бг
  E-mail: info@vila.bg
  Телефон.: 0890444313

  Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни
  Наименование: Mapин Kильoвckи
  Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. Богомил 58, ет. 7, офис Вила.бг
  Телефон: 0890444313
  Email: info@vila.bg

  Информация относно компетентния надзорен орган
  Наименование: Комисия за защита на личните данни
  Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  Телефон:02 915 3 518
  Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg

 3. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
 4. Вила Турс ООД събира и обработва лични данни във връзка със следните информационни услуги, които сайтът Вила.бг предоставя:

  1. Регистрация от тип “потребител-клиент”
  2. Регистрация от тип “администратор на обект”
  3. Публикуване на клиентска обява за почивка
  4. Публикуване на съдържание в коментарни/рейтингови рубрики
  5. Публикуване на информация за туристически обект в каталога на сайта
  6. Комуникационни канали за размяна на кореспонденция
  7. Статистически цели
  8. При необходимост от известия за обновления в сайта или изтичане на срочни услуги
  9. За целите на счетоводство и деловодство, когато възникват финансови отношения във връзка с платени услуги, предоставяни на потребители

  Спрямо гореописаните услуги Вила Турс ООД действа в качеството си на обработващ лични данни.

  Вила Турс ООД събира лични данни само след получено изрично съгласие от страна на потребителите при процедурата по регистрация. Всеки потребител предоставя свои лични данни доброволно, с ясно съзнание, за начина, по който те могат да бъдат обработвани и с разбирането, че съхраненяването на тези данни е необходимо за правилното функциониране на част от предоставените информационни услуги.

  Вила Турс ООД не събира, не съхранява и не обработва лични данни, когато това не е необходимо за правилното функциониране на сайта.

 5. Принципи при събирането, обработването и съхраняването на лични данни
  1. Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
  2. Ограничение на целите на обработване;
  3. Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
  4. Точност и актуалност на данните;
  5. Поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
 6. Видове лични данни, които Вила.бг събира, обработва и съхранява:
  1. име и фамилия;
  2. електронна поща;
  3. телефонен номер;
  4. пол;
  5. дата на раждане;
  6. населено място;
  7. текуща локация;
  8. профилна снимка.

  Целите, за които се събират горепосочените данни са следните:

  1. име и фамилия

   • – за персонализиране на потребителския профил;
   • – за персонализиране на създаваните от потребителя публикации – съобщения, обяви, обратна връзка.
   • – за целите на персонално обръщение при кореспонденция.
  2. електронна поща;

   • – за целите на комуникация при важни събития (новости в сайта, промяна на функционалност, известия за настъпили събития и др.).
  3. мобилен телефон;

   • – за целите на неотложна комуникация на Вила Турс ООД с потребители на сайта;
   • – при комуникация между потребители на сайта, когато те са поискали връзка по телефон;
   • – за контакт при публикуване на общодостъпна информация за обект за туризъм, оферта за туризъм или при публикуване на клиентска обява за почивка.
  4. пол;

   • – за целите на персонално обръщение при кореспонденция.
  5. дата на раждане;

   • – за целите на ограничаване на определени услуги за лица под 18 годишна възраст.
  6. населено място;

   • – за персонализиране на извежданото съдържание в сайта, като забележителности, маршрути до определени точки и др.
  7. текуща локация;

   • – за целите на изчисляване на маршрут до определена геолокация;
   • – за персонализиране на търсенето по географски признак.
  8. профилна снимка.

   • – за персонализиране на потребителския профил.
 7. При какви обстоятелства се изискват лични данни?
 8. Сайтът Вила.бг може да се ползва частично напълно анонимно, без предоставяне на каквито и да е лични данни (при разглеждане на съдържание).

  Сайтът Вила.бг притежава функционалности, които изискват създаването на потребителски профил/регистрация. При регистрация се изискват следните лични данни:

  1. име и фамилия – задължително поле;
  2. електронна поща – задължително поле;
  3. мобилен телефон – опционално поле;
  4. пол – задължително поле;
  5. дата на раждане – задължително поле;
  6. населено място – задължително поле.

  В процес на използване на сайта Вила.бг, за цели, описани по-горе, могат да бъдат поискани следните лични данни:

  1. текуща локация – опционално;
  2. профилна снимка – опционално;
  3. счетоводна информация за съставянето на фактура – задължително само при настъпили финансови отношения.
 9. Как се съхраняват данните?
 10. Всички данни се съхраняват на електронни носители – твърди дискове – като част от хардуерна сървърна конфигурация. Физически, сървърите на Вила.бг са разположени в Германия, в дата център, поддържан и обезпечаван технически от компанията Hetzner Online GmbH (www.hetzner.com). Компанията Hetzner Online GmbH обезпечава хардуера и свързаността и няма достъп до софтуера и бази данни, разположени на сървърите.

  Сигурност на данните

  Вила.бг подсигурява съхранението на всички данни, с които оперира чрез най-високи стандарти за сигурност. Използват се SSL транспортни протоколи за сигурност, които гарантират безопасен пренос на данни между клиента и сървъра. При съхранение на данни, където това е необходимо, се използват доказани OpenSSL техники на криптиране.

 11. Какви данни се споделят?
  1. Когато потребителят използва сайта, чрез функционалности, които изискват персонифициране на информацията. Например, когато:
   • – потребител използва вътрешната поща на сайта в кореспонденцията му с ответната страна се споделят неговото име и профилна снимка. В този случай името и профилната снимка се споделят само с потребителя, с който носителят на тези лични данни е пожелал контакт;
   • – потребител създаде обява в раздела за обяви за почивка – в неговата публикация се показват неговите имена и профилна снимка. Опционално, ако потребителят е пожелал да въведе телефон за контакт, се показва и този телефонен номер. В този случай името, профилната снимка и телефонният номер се показват на всички потребители, които имат достъп до раздела с обяви. Това са само потребителите на сайта от тип “администратор на обект”.
   • – потребител от тип “администратор на обект” създаде публикация за туристически обект за настаняване или оферта за настаняване. В този случай, информацията за името, профилната снимка и телефонния номер за контакт са споделени публично с всеки заинтересован, при разглеждане на обекти за туризъм и настаняване, за целите на осъществяване на контакт с администратора на обекта за настаняване.

  Какви данни НЕ се споделят?

  Не се споделят с никого следните лични данни:

  • – електронна поща;
  • – пол;
  • – дата на раждане;
  • – населено място.

  Изключение може да се допусне само в случаите, когато информацията е поискана от държавни институции и правоохранителни органи, които имат правомощия да изискват лична информация във връзка с воден от тях финансов контрол, финансови и други проверки или следствени действия. Във всички случаи, поискана информация се предоставя само и единствено по надлежен ред и по установени от законите на Република България правила и процедури.

 12. Кой борави с личните данни на потребителя?
 13. За целите на управлението на работните процеси в сайта е необходимо да се осигури достъп до лични данни на потребители на:

  1) Служители на Вила.бг – техническа помощ и поддръжка, деловодство, счетоводство;
  2) Управителят на сайта – за целите на контрола и управлението на работните процеси в сайта;

  За да се избегнат потенциални злоупотреби, във Вила.бг има въведена система за ограничение на автоматизирано извличане на данни от служители или лица с неоторизиран достъп. Системата е проектирана да алармира управителя на сайта, в случай, че е налице прекомерно много извършени справки за клиенти или справки, извън обхвата на обичайните задължения на служителите.

 14. Външни на Вила.бг услуги, опериращи с лични данни
 15. Когато потребител на сайта пожелае да използва за вход в системата на сайта опциите “Вход чрез Facebook” или “Вход чрез Google”, Вила.бг изпълнява ролята на контролиращ личните данни. В тези случаи е необходимо потребителят да изрази отделно съгласие за предоставяне на лични данни към оператора, който използва за вход.

 16. Срокове за съхранение на лични данни
 17. Вила.бг пази данни за потребители за различни срокове, както следва:

  1) потребител от тип “клиент” – до 2 години след датата на последна активност. В случаите, в които потребителят поддържа своята активност, той изразява съгласие неговите данни да бъдат съхранявани за удължен период от време така, че да може да използва безпроблемно функциите на сайта.
  2) потребител от тип “администратор на обект” – до 5 години след датата на последна активност.
  3) за цели на счетоводството и контрол, осъществяван от НАП, фактури с лични данни на клиента се съхраняват за срок от 5 години.

  Вила.бг може да заличи регистрация на потребител и свързаните с него лични данни предсрочно по описани в Общите условия на сайта причини.

 18. Права на потребителите във връзка със събирането, обработването и съхранението на лични данни
  1. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
  2. Ако потребителят не желае всички или част от неговите лични данни да продължат да бъдат обработвани за конкретна цел или за всички цели на обработване, потребителят можете по всяко време да оттегли своето съгласие за обработка чрез изпращане на уведомителен e-mail или чрез телефонно обаждане до Вила.бг.

   – Вила.бг може да поиска потребителят да удостовери своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
   – С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията за използване на услугите, акаунтът на потребителя ще стане неактивен.

  3. Право на достъп и информация за вида и обхвата на обработваните лични данни
  4. Всеки клиент има право на достъп и информация за вида и обхвата на обработваните от Вила.бг лични данни.

   – Потребителят има право да изиска и получи от Вила.бг потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него.
   – Потребителят има право да получи достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните му данни.
   – Вила.бг предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с потребителя, в електронна или друга подходяща форма.
   – Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Вила.бг си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повтаряемост или прекомерност на исканията. Предоставянето на данните се извършва в разумен срок, от 3 до 5 работни дни.
   – Потребителят може да коригира или попълни неточните или непълните лични данни директно през своя профил в уебсайта или с отправяне на искане до Вила.бг.

  5. Право на изтриване (“право да бъдеш забравен”)
  6. Всеки потребител има право да поиска от Вила.бг заличаване на свързаните с него лични данни, а Вила.бг има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

   – личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
   – потребителят оттегли своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
   – потребителят възрази срещу обработването на свързаните с него лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
   – личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
   – личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Вила.бг;
   – личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

   Вила.бг няма за задължение да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

   – за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
   – за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага – спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
   – по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
   – за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
   – за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

   За да упражни правото си на „забравяне“, потребителят следва да подаде писмено искане, изпратено до Вила.бг, както и да удостовери своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като представи на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведе своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на Вила.бг.

   Вила.бг не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

  7. Право на ограничаване
  8. Потребителят има право да изиска от Вила.бг да ограничи обработването на свързаните с него данни, когато:

   – оспори точността на личните данни, за срок, който позволява на Вила.бг да провери точността на личните данни;
   – обработването е неправомерно, но потребителят не желаете лични му данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
   – Вила.бг не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
   – потребителят е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Вила.бг имат преимущество пред неговите интереси.

  9. Право на преносимост
  10. – всеки потребител може по всяко време да изтегли данните, които се съхраняват и обработват за него във връзка с използване на услугите на Вила.бг, чрез искане по имейл.
   – всеки потребител може да поиска от Вила.бг директно да прехвърли неговите лични данни към посочен от потребителя администратор, когато това е технически осъществимо.

  11. Право на получаване на информация
  12. – всеки потребител може да поиска от Вила.бг да го информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Вила.бг може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

  13. Право на възражение
  14. – всеки потребител може да възрази по всяко време срещу обработването на лични данни от Вила.бг, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 19. Права на потребителя при нарушение на сигурността на личните данни
 20. Ако Вила.бг установи нарушение на сигурността на личните данни, което може да породи висок риск за правата на потребителя, Вила.бг уведомява потребителя без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

  Вила.бг няма за задължение да уведомява потребителите, ако:

  – е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
  – е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата на потребителя;
  – уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 21. Допълнителни разпоредби
 22. В случай на нарушаване на правата на потребителя съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, потребителят има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

  Наименование: Комисия за защита на личните данни
  Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  Телефон:02 915 3 518
  Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg

 23. Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)
 24. Сайтът на Вила.бг използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, потребителят приема използването на бисквити.

  Видове бисквитки, които използваме:

  Задължителни бисквитки
  Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език.

  Аналитични бисквитки
  Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

  Функционални бисквитки
  Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

  Бисквитки за прецизно таргетиране
  Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

  Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.