Белинташ

Белинташ представлява платовидна скала с дъжлина над 300м., издигаща се на 1225 надморска височина.

Мястото започва да се изследва през 1980-те години, а за предназначението му има множество теории.

Най- старите находки са датирани към 5 в. преди Христа.