Крепост Цепина

Археологически изследвания на района установяват, че през ранната желязна епоха тук е имало тракийско селище, просъществувало и през римската и късноантичната епоха.

В средновековието крепостта се е състояла от две части: укрепено градско ядро с вътрешен град (крепостта) и подградие или външен град (субурбиум).