Яйлата

Яйлата е национален археологически резерват. В него са открити пещерни жилища от V в.пр.н.е., фамилни гробници (некрополи) от III- V век и малка ранновизантийска крепост, изградена в края на V век.

От древността до нас са достигнали още: светилище, жертвени камъни, винарни, четири вкопани гробници и други.