Батошевски манастир “Успение Богородично”

Батошевският манастир е основан по времето на цар Михаил Асен(1246-1256), но след османското нашествие запустява. Манастирът е възстановен през 1809г. от монаха Исак, а в 1836г. е издигната и църквата “Успение Богородично”. Манастирът е бил център и на революционна дейност, като зад стените му правили своите срещи членовете на Севлиевския революционен окръг – Матей Преображенски-Миткалото, Ангел Кънчев, Ст. Пенчев и Йордан Карагйозов.