Бистрецки манастир “Св. Иван Рилски”

Според един надпис в скалите над Бистрецкия манастир, обителта е построена или възстановена през 1540г. от Димитър Дубов. Още по нагоре в скалите се намира Постницата, където според легендата е живял Иван Рилски. В периода 17-19в. Бистрецкият манастир играел важна роля в културното развитие на района, като тук е функционирало килийно училище и са творили видни книжовници, като Йосиф Брадати и Тодор Врачански