Бобошевски манастир “Св. Димитър”

Бобошевският манастир е основан е през Второто българско царство и е един от най-старите български манастири. Разрушен е при падането на България под турско робство и е възобновен през 15в. В периода 15 – 18в. Бобошевският манастир е важно книжовно средище, като към него е функционирало килийно училище. Понастоящем манастирът е нефункциониращ.