Ботевградски манастир “Рождество Богородично”

Ботевградският манастир е основан през 14в., но сегашния си вид добива през 1926г., когато е възобновен. Манастирът е действащ и се състои от църква и няколко малки жилищни сгради. Храмът е построена през 1926г. и е осветена от Патриарх Максим. Тя представлява малка, еднокорабна, едноапсидна сграда с притвор и неголяма камбанария.