Боянски манастир “Св.Панталеймон”

В изграждането на Боянската църква биха могли да се разграничат три строителни етапа: първи – края на Х – началото на ХІ в., втори – средата на ХІІІ в. и трети – през ХІХ в.