Искрецки манастир “Успение Богородично”

Искрецкият манастир е основан през 13в., но век по-късно е разрушен от турците. В началото на 17в. е възобновена църквата, а от 1834г. действа отново като манастир. Понастоящем Искрецкия манастир е недействащ, но е запазена църквата “Успение Богородично” построена в началото на 17в. (1602г.) и притежаваща интересни стенописи 17 и 19в.