Изворски манастир “Успение Богородично”

Легендата разказва,че Изворският манастир е основан през 12в. от руския княз Извор Таворски. След падането на Видинското царство манастира е ограбен и разрушен от турците. В средата на 17в. Изворският манастир е бил възстановен по инициатива на йеромонах Силвестър. През 1915г. Изворският манастир придобива статута на девически манастир, а през 1923г. завършва възобновяването на църквата, която е изписана от Желязков Сербезов.