Калугеровски манастир “Св. Никола”

Калугеровският манастир “Св. Никола” е съществувал още през 11-13в., но в началото на 15в. е разрушен от турците. По-късно манастира е възстановен и е споменат за пръв път в една ръкописна бележка върху миней от 1693г. През юли 1871г. в Калугеровския манастир идва Васил Левски и основава революционен комитет.