Крепост Овеч

Крепостта Овеч е построена от византийците и е активно действаща от IV в. до началото на VII в.
След това близо век не е активна. Обитаването ѝ повторно започва от XI в. и завършва в края на XVII в.
Най- голям разцвет претърпява по време на Второто българско царство.
Открити са следи от тракийско присъствие, още прди построяването на крепостта.