Кричимски манастир „Успение Богородично”

Кричимски манстир е разположен в Родопите, на брега на река Въча, на около 6 км южно от град Кричим и на 30 км от Пловдив. Според преданията Кричимския манастир “Успение Богородично” е основан през 2-то българско царство, но се предполага, че на това място е имало манастир или църква още от раннохристиянския период (4-6в.). По време на Априлското въстание манастира е разрушен, но в края на 19в. е възобновен.