Лозенски манастир „Св. Спас”

Лозенският манастир е построен през Втората българска държава и е представлявал най-източната обител от възникналия през 13в. около София манастирски комплекс Мала Света гора. През 17в. Лозенският манастир е възобновен, като за това свидетелстват два писмени паметника – преписки към Германския сборник оставени от Граматик Никола (1671г.) и една бележка от месецослов-пролог (1694г.). През 1821г. Лозенският манастир е издигнат отново върху старите си основи, като тогава е изградена и сегашната църква.