Лясковски манастир

Лясковският манастир (наричан още Петропавловски) е един от 14-те манастира изградени около Търново по времето на Втората българска държава. През 60-те години на 17в. управлението на манастира преминава в гръцки ръце. През 18в. Лясковският манастир поддържа връзка с руските православни манастири, като доказателство за това е подареното от руския император Петър Велики – позлатено евангелие. В манастира освен главната църква “Св.Св. Петър и Павел”, има и два параклиса – “Покров Богородичен” и “Света Троица”.