Маломаловски манастир “Св. Николай”

Смята се, че Маломаловският манастир е възникнал през 14в. В днешно време манастира е недействащ и от него са запазена единствено църквата и част от жилищните и стопанските постройки. По архитектурните си особености църквата датира от 16- 17в. и в нея са запазени стенописи от същия период.