Мулдавски манастир “Св . Петка”

Мулдавският манастир “Св. Петка” е разположен близо до село с. Мулдава на около 4 км от Асеновград. Мулдавският манастир “Св. Петка” е основан през 14в., но скоро след възникването си е опустошен от турците. Впоследсвие обителта е разрушавана и възстановявана няколко пъти, като за последно е възобновена през 1836г. от игумен Антим. Тогава били издигнати сегашната съборна църква и жилищните корпуси.