Одранишки манастир „Св. св. ап. Петър и Павел”

Одранишкият манастир е разположен в Ерулската планина, на 80 км западно от София. Одранишкият манастир е основан 17-18в., но сведения за стария манастир липсват. Сегашната обител е издигната в периода 2000-2001г. и от тогава до сега се обитава периодично от духовни лица.