Струпешки манастир “Св. Пророк Илия”

Струпешкият манастир е основан през Второто българско царство, като е бил известен и с името Тържишки. Никакви сведения няма за функционирането на манастира от разрушаването му от турците в края на 14в. чак дo началото на 19в. През 1824г. започва възстановяването на Струпешкият манастир по инициатива на Димитраки Хаджи Тошев. Между 1851 и 1857г. били построени жилищните сгради в Струпецкият манастир от майстор Витьо.