Алински манастир “Св. Спас”

Алинският манастир се намира на 20-на км. от Самоков. Единствената оцеляла сграда в манастира е църквата с ценни стенописи от 1626г. През Възраждането манастира е бил книжовно средище от местно значение и щедро даряван от местното население. Понастоящем Алинският манастир не е действащ.