Сяновски манастир “Св. Марина”

Според преданието в района на с. Сяново е имало три манастира, един от които е бил Сяновския манастир “Св. Марина”. Съдбата на манастирите е неясна, но се предполага, че са опожарени от турците при падането под робство. През 1943г. за енорийски свещеник на с. Сяново Димитър Мирчев Петков решил да възстанови манастира, след като водата от аязмото излекувала ревматизма му. С даренията на християните, посещаващи аязмото, през 1944-45г. е построен параклис, в средата на който е извора.