Тетевенски манастир “Св. Пророк Илия”

Тетевенски манастир се намира в гр. Тетевен и е основан през 2-то българско царство. Първите конкретни сведения за манастира са от 1600г. в требник. Косвени сведения за манастира получаваме и от някои книги, преписки и други документи от 16 и 17в. Тук са се съхранявали старопечатни книги от 18в. и икони от 17 и 18в. Днес Тетевенският манастир е без монаси и нефункциониращ. Запазени са единствено църквата и една жилищна сграда в лошо състояние