Язовир Камчия

360° Виртуална разходка

Язовир „Ка̀мчия“ е изграден през 1973 г. по поречието на р. Луда Камчия в източната част на Стара планина.

Завирената площ е 9,601 кв.км. Водния обем на язовира е 233,55 млн. куб.м. и се формира от реките: р. Луда Камчия, р. Котленска, р. Глогова, р. Нейковска, р. Ичеренска, р. Медвенска и р. Садовска и е с водосборна площ 1612 кв.км. Язовир „Камчия“ дава питейната вода на град Бургас. Характеризира се с ниско съдържание на нитрати, повишени количества желязо и манган.

Рибите, които се срещат в язовира са бабушка, каракуда, костур, морунаш, попче, сом, уклей, шаран.

Община Поморие се водоснабдява с питейна вода от язовир „Камчия“ и други местни водоизточници.