Златарски манастир “Св. св. Петър и Павел”

Златаревският манастир е разположен между селата Ивански и Златар, на 20-на километра южно от гр. Шумен. Златаревският манастир “Св. св. Петър и Павел” е построен на мястото на стар манастир от римско време, който е бил разрушен с идването на турците през 14в. През 1937г. местното население възстановява сегашния манастир. С помощта на местното население през 1993г. е открита нова църква, а три години по-късно започва издигането и на нов манастирски комплекс.