Язовир Белмекен

Той е най-високият язовир с насипна язовирна стена на Балканския полуостров.

Името на язовира означава "Известно място". Той е най-високопланинското водохранилище в Източна Рила; изграден е на река Крива река.

Изходен пункт за язовира е село Сестримо.

Съоръженията на каскада „Белмекен-Сестримо“ са разположени в североизточните склонове на Рила планина, като улавят водите от рилската част на поречията на реките Марица, Места и Струма.

Каскадата е съставена от два пояса събирателни деривации: единият на кота 1900 м и другият на кота 1200 м.