Алботински скален манастир

Алботинският манастир е се намира на 25 км западно от гр. Видин. Името на манастира "Алботин" идва от изчезнало село със същото име, което е споменато в регистър на Видинската "кааза" от 1560г. Скалната обител е била изградена в скалата, като са били използвани естествени пещери и скални тераси.