Брусарски манастир "Св. Архангел Михаил"

Според преданията Брусарския манастир, е възникнал още в Римско време и е бил местен три пъти по различни причини. Първоначално е имал вида на землянка, по-късно възниква върху руините на монашеско средище от времето на Второто българско царство, а след падането на Видинското царство е ограбен и разрушен. Mанастирът е възстановен към 1840г. от местното население, а през 1852г. възобноваването на Светата обител е напълно завършено, избралн е игумен и е открито килийно училище.