Сопотски манастир "Свети Спас"

Сопотският манастир е основан през средните векове и е бил даряван с грамоти от българския цар Смилец. Сегашният си вид Сопотският манастир придобива през 1879г.,когато е възобновен. Тогава са построени манастирските сгради и църквата. В този манастир Васил Левски е ръкоположен за дякон.