Археологически резерват "Абритус"

Разкопките започват през 1887г., организирани от академик Анание Явашов в западната част на Хисарлъшката могила. Той разкрил трикорабна базилика от 5-ти - 6-ти век С намерените материали е уредена сбирка в старата сграда на Разградската гимназия, което поставя началото на музейното дело в региона. Следващите разкопки Явашов провел през 1893г., върху източната, най-висока част, където разкрил старохристиянска куполовидна църква от 5-ти - 6-ти век. През следващите години Карел Шкорпил публикува подробно описание и план на Хисарлъка.

През първите години, в източната част на античната крепост е разкрита голяма робовладелска частна сграда с вътрешен двор и 22 мраморни йонийски колони и 15 колони на южната страна, покрит тротоар и малък храм до западната страна на сградата, датирани в 5-ти - 6-ти век. До 1972г. провежданите разкопки обхващат цялата крепостна стена. Така фортификационната система на Абритус получава своята завършеност с разкритите крепостни стени с 29 кули от 35 и 3 порти от четирите. На изток, извън крепостта, на около още 150дка., било разположено неукрепено селище, в което живеели занаятчии, дребни собственици и други заселници.

Една от сензациите на археологията е откриването на най-голямото в страната златно късноантично монетно съкровище от 835 броя (4 кг.) сечени от 10 императора и императрици от 5-ти век, управлявали Източната римска империя и 1 на Западната римска империя. Към резервата е построена сграда на специализирания музей "Абритус", с уредена археологическа експозиция с част от намерените при разкопките предмети, които изясняват картината за материалната и духовната култура през класическата древност. През декември 2002г., в района на музея, е експониран открит Лапидарий, включващ около 60 броя епиграфски паметници, надгробни плочи и архитектурни детайли.