Панорама "Плевенска епопея"

Панорама "Плевенска епопея" е музей, построен в чест на 100-годишнината от Освобождението на България от османска власт. Изграден е през 1977 година в района на Скобелевия парк-музей, непосредствено до редута Кованлък, където по време на третата атака от Обсадата на Плевен се водят едни от най-тежките сражения. Музеят е една от 33-те общо панорами в света, като по своите размери и значимост заема 2-ро място.

Проектът за паметника принадлежи на Пламена Цачева и Иво Петров с проектантски колектив. Сградата има форма на пресечен конус, носен от четири стилизирани щика, които олицетворяват силата на оръжието, донесло свободата. Три хоризонтални пръстена символизират трите щурма на Плевен, а пръстенът с щиковете - блокадата на града. Височината на корпуса с щиковете е 47м., а общата кубатура е 54 000куб.м.

"Плевенска епопея" се състои от четири зали - уводна, панорамна, диорамна и заключителна. В уводната зала на Панорамата има 6 живописни платна, отразяващи моменти от българската история. В панорамната зала е изложено главното панорамно платно (115х15м.) с перспектива 8-10км. То е изтъкано от лен с един вертикален съединителен шев. От приемната зала се вижда бяла мраморна плоча с надпис "Заве към поколенията" Под плочата е зазидана метална капсула, в която е запечатан завет към бъдещите поколения. Капсулата трябва да бъде отворена през 2077г. по случай 200-годишнината на плевенската епопея.