Мавзолей-параклис „Св. Георги Победоносец“

Параклис-мавзолей "Свети Георги Победоносец" е един от символите на град Плевен и знакът в герба на града. Намира се в центъра на града - на площад "Възраждане". Изграден е с лептата на българския народ от Комитета Цар Освободител Александър ІІ с председател Стоян Заимов в периода 1903-1907г. В създаването на мавзолея участват най-добрите български архитекти, художници и скулптори от началото на 20-ти в. На конкурса, обявен от Заимов, се явяват 12 кандидати. Печели го младият български архитект Пенчо Койчев, който тогава е едва 27-годишен.

Параклис-мавзолеят “Св. Георги Победоносец” тържествено е открит и осветен на 3 септември 1907г., в присъствието на княз Фердинанд І, Великия княз Владимир Александрович-син на император Александър ІІ, княгиня Мария Павловна и членовете на комитета ”Цар Освободител Александър ІІ”. В художественото оформление участват проф. Жеко Спиридонов, проф. Марин Василев, проф. Иван Травницки, Борис Михайлов, проф. Иван Мърквичка, проф. Антон Митов.

В криптата на параклиса, в три саркофага, са положени кости на загиналите при битките за Плевен воини от многонационалната руска имперска и от съюзническата румънска армия. Костите им са били пренесени от общия гроб, в които са били заровени. Въпреки, че е параклис, тук църковни служби има само четири пъти в годината - на 1 март - денят на гибелта на руския император Александър ІІ, на 3 март, на патронния празник - 6 май и на 10 декември - датата, на която Плевен се сдобива със свободата си.