Крепост Букелон - село Маточина

360° Виртуална реалност

Крепост Букелон е разположена върху неголям хълм над с. Маточина, чиито склонове са труднодостъпни, а на места напълно недостъпни, освен от юг, откъдето идва пътят откъм селото. Билото на хълма е сравнително плоско и наподобява малко плато.

Над стръмните склонове на хълма личат останки от стара укрепителна стена, ограждаща платото. В специализираната литература тя е определяна като римска „кастра“, изградена в опус микстум, охраняваща периметъра на град Адрианопол (дн. Одрин).

По платото личат и някои съоръжения и обекти като водосъдържател, места с култово предназначение и други сферични вдлъбнатини в скалите.

Сравнително добре запазена е висока средновековна кула от ХII-ХIV в., тип донжон. Височината на останките на кулата е около 18 m и те представляват величествена гледка, изпълвайки панорамата в региона. Разположена е в южния край на хълма, охранявайки единствения достъп до платото и единствения коларски път.

Местоположението на крепостта съвпада доста точно с описанията на подобно малко укрепление, наричано от древните хронисти с името Вукелу (гр. Βουκέλου). Това наименование срещаме в триумфална колона на кан Крум (IХ в.) като Вукел (гр. ΒΟΥΚΕΛ), по-късно в Йоан Кантакузин (ХIV в.) и в някои други средновековни извори.

На 14 април 1205 година българските войски, предвождани от цар Калоян, водят битка с рицарите от Четвъртия кръстоносен поход в близост до крепостта (Битката при Адрианопол). Латините са разбити, а пълководецът им - император Балдуин IX Фландърски (Фландрийски), е пленен и е отведен в столицата Търново.