Крепост Хоталич

Градът бил разделен на две чсти- вътрешна и външна, като и двете били защитени от каменни стени.

Във външния град е имало четири квартала, три средновековни църкви, оръжейна и ковашка работилници, пещи за топене на метал и керамични пещи.

Във вътрешната крепостна част са запазени болярското жилище, семейна болярска църква, резервоар за вода и част от глинен тръбопровод.