Крапец

Крапец има просторен, незастроен, дълъг около 7,5 км. плаж с дюни. На 3 км. северно от селото е разположен археологическият резерват Дуранкулашко езеро.

Природата и географското разположение създават условия за развитие на ловен, риболовен и екотуризъм.