Етнографски музей

Етнографският музей в Елхово е създаден през 1958г. Във фонда му се съхраняват над 22 000 експоната и повече от 8000 оригинални документа и фотографии от разнообразното етнографско наследство на Странджанско-Сакарския край. Музейната експозиция е разположена върху 250кв.м. площ и е разпределена в 4 зали, които са функционално и архитектурно оформени на два етажа през 60-те години на миналия век.

В първата зала е представен основният поминък на местното население от края на 19-ти и началото на 20-ти век – земеделие, лозарство, производство на тютюн, животновъдство, традиционни занаяти като медникарството и терзийството, както и развитието на транспорта и транспортните средства. Втората зала представя жилищата и жилищната уредба от същия период, при това в техния естествен размер.

В следващата зала е експонирано традиционното облекло на населението от югоизточните части на българските земи – детско, мъжко и женско, всекидневно и празнично. Особено впечатлява женското облекло и най-вече т.нар. елховска сукманена носия, използвана от жените по тези земи до 60-те години на 20-ти век. В същата зала е изложено и облеклото на българските преселници от Одринска и Беломорска Тракия – Гюмюрджинско, Узункюприйско, Дедеагачко, които са уникални по своята изработка и автентичност. Четвъртата зала е отредена на някои традиционни празници и обичаи, като сватба, кукерски игри, коледуване и лазаруване, представени със специфичния за тях обреден реквизит и облекло, както и с богат снимков материал.

Изложени са и образци на дърворезбата и иконописното изкуство от 19-ти век, дело на самобитни местни майстори. Музеят притежава над 3050 тома спезиализирана литература и над 1600 единици специализирани научни списания, които са на разположение на ученици, студенти, преподаватели. През последното десетилетие музеят подпомага българо-германският “Изследователски проект “Драма” с основни изпълнители Саарландски университет – Саарбрюкен, Германия, Софийски университет “Св.Климент Охридски”, Община Тунджа-Ямбол, Исторически музей- Ямбол.