Планетариум с народна астрономическа обсерватория

Отваря врати на 6 септември 1975г. В него се развива научно-изследователска дейност в областта на астрономията, като е и център за обучение и популяризиране на астрономическите знания с повече от 50 програми (сеанса). Планетариумът е образователна институция към Министерството на образованието и науката в България. От началото на съществуването си преди 25 години до сега Планетариума се е превърнал в една от най-големите туристически атракции в България.

Планетариума се намира в самия център на [Смолян]. Той се състои от голяма звездна зала, обсерватория, библиотека , заседателни залa с 220 места за семинари и кинопрожекции.
Звездната зала на Планетариума е кръглата с диаметър 12.5м и 150 места. В центъра и е разположен основният проектор – планетариум за космически полети, произведен в заводите за оптика Карл Цайс в Йена, Германия, който създава изкуствено звездно небе, точно копие на истинското. Уредът е една съвършена съвкупност от оптика и механика, която позволява точното възпроизвеждане на движенията на небесната сфера, Слънцето, Луната и планетите, различни астрономически обекти и явления.

Сред програмите на Планетариума са: програми-приказки за най-малките деца, много учебни сеанси, обзорни и тематични за широката аудитория, програми на чужди езици: руски, френски, немски, английски, гръцки, турски. Цикъл от специални програми – музикални и поетични – допълват многообразието от звездни спектакли. Планетариумът работи с ученици от всички форми на българското училище, а така също и с деца от предучилищна възраст. В Планетариума са разработени много учебни програми, свързани с изучавания в училище материал по астрономия, физика, география. Освен това целогодишно към Планетариума работят групи ученици от всички възрасти, със засилен интерес към астрономията. Те са организирани в Младежки Астрономически Клуб (МАК). Библиотеката на планетариума предлага много литература на астрономическа тематика.

В Планетариума се извършват ежедневни слънчеви наблюдения. Правят се зарисовки и фотографии на слънчевите петна-единствената видима проява на активността на Слънцето. От 1990г. Планетариумът работи в сътрудничество със “Sunspot Index Data Center” в Брюксел. Всеки месец там се изпращат наблюденията на слънчевите петна. Планетариумът работи активно и по визуалното и фотографично документиране на всички лунни и слънчеви затъмнения и други интересни астрономични явления, видими от територията на България. От 1975г. в Планетариума са заснети 3 слънчеви и 9 лунни затъмнения. Някои от фотографиите са уникални за България. Събран е значителен брой архивни материали. Специалистите при Планетариума изучават астрономическите представи на възрастното население от Родопския регион.