Художествена галерия „Владимир Димитров-Майстора“

През 1944г. в джамията “Ахмед бей” е открита “Музей – картинна галерия” с галерийна експозиция от 50 платна на Майстора. Самата художествена галерия е тържествено открита на 24 май 1959г., като тогава се помещава в сградата на Еврейската синагога. Фондът съдържа 152 картини на 18 кюстендилски художници. Галерията събира, съхранява и експонира творчеството на кюстендилските и други изтъкнати художници. През 1972г., по повод 90-годишнината на Владимир Димитров-Майстора, галерията е преместена в първата в България сграда, построена специално за целта с естествено горно осветление.

Художествена галерия “Владимир Димитров – Майстора” разполага с 8 експозиционни зали, графична зала, две зали за временни изложби, както и лекционна зала. Пространствата са на нива, свързани от общото естествено горно осветление на тавана и осигуряващи кръгова линия на движение. Всяко ниво е с възможности на отделно експозиционно пространство. Галерията разполага с 245м. експозиционна площ и климатична инсталация. През 1980г. се разработва проект за разширение на галерията, а от 1981г. започва строително-монтажните работи, които са завършени едва след 2000 г.

Фондът на галерията разполага с 3180 творби на 585 автори, от които 1357 картини са на патрона на галерията Владимир Димитров-Майстора. Освен основната и най-голяма колекция от уникални творби на Майстора, галерията съхранява и периодично урежда изложби и на други именити кюстендилски художници. В залите за временни изложби се организират представяния на гостуващи, юбилейни и тематични изложби. Ежегодно през месец октомври в галерията се организира заключителния етап от провеждания в град Кюстендил Международен пленер “Свети Лука”.

Галерията разполага също така със систематизира научен архив и документация. Още през 1975г. тя е обявена за “галерия – еталон” от Министерството на културата. Дейността на галерията включва и богата разнообразна лекционна дейност, насочена към различни възрастови групи, както и специализирани лекции и беседи. Галерията е отворен културен институт за контакти със сродни галерии от страната и чужбина, както и с творци, изявяващи в областта не само на изобразителното изкуство, но също така и на танца, музиката, поезията, театъра и модата.