Пещера Леденика

Разположена е в северозападния Стрешерски дял на Стара Планина, на около 16км от град Враца, като входът ѝ е в най-ниската част на Леденишкия увал, на надморска височина 830м. Имотът, включващ пещерата със 100 декара земя около нея, е дарен от Христанчо Матов на 9 юли 1923г. на туристическо дружество „Веслец“ във Враца. За посетители пещерата е отворена през 1961г., като 1962г. е обявена за природна забележителност.

Дълга 320м., пещера Леденика е пълна с множество галерии, интересни карстови форми – сталактити и сталагмити, датиращи от хиляди години. Възрастта на пещерата е приблизително 2 млн. години, а образуването ѝ е започнало от дъното в посока към входа. Дъждовна вода е изпълвала съществуващи в скалния масив цепнатини, и постепенно е размивала повърхността им и бавно ги е разширявала. Влажността на въздуха е 92%. Животинският свят е беден: прилепи, пещерни бръмбари, мокрици, паячета. Единствено тук може да се види насекомото “Леденикус” или “Светломразец”. От растителният свят се срещат лишеи и мъхове, които са слабо развити. Температурата на пещерата варира от -7°С до 15°С, до 8°С във вътрешността.

Първата от десетте зали на Леденика е Преддверието (най-ниската част на пещерата). През зимата и пролетта тази зала очарова с ледено кристалната си украса, дала името на пещерата. След няколко метра, през ниския проход “Плъзнята”, се стига до малката зала, която има почти кръгла форма, а след още едно стеснение е разположена Голямата (Концертна) зала. Според специалистите тя има божествена акустика. В нея всичко е величествено и неповторимо, като се започне от Крокодилът, Главата на великана, Соколът, дядо Коледа, къщичката на баба Яга и много други.

От Голямата зала през железни мостове се преминава през Малката и Голямата пропаст, през коридора “Завеските”, за да се стигне до не по-малко красивата “Бяла зала” където могат да се видят Свекървиният език, Жената на великана, Слонът, Къпещата се девойка. Най-високата точка на пещерата се нарича “Седмото небе”. Някога пещерата е била пълна с вода, но постепенно водата е изчезнала и е останало само едно малко езеро – Езерото на желанията. Според легендата, ако някой потопи ръката си в ледено студеното езеро в пещерата и си пожелае нещо, желанието му ще се изпълни.