Калоферски манастир “Въведение Богородично”

Калоферският манастир се намира в непосредствена близост до гр. Калофер, на 60 км северно от гр. Пловдив. Според ръкопис от 1863г. Калоферският девически манастир “Въведение Богородично” е основан през 18в. от рилския монах Доротей. По време на кърджалийски нападения през 1799г. и през 1804г. манастира е разрушен, но през 1819г. е възстановен и там е открито девическо училище.