Крепост Перистера

Перистера заема целия хълм “Св. Петка” и има ясно обособени цитадела, вътрешен град и подградие, разположени на площ от около 15 дка.
Двете кули- църкви, разположени в северния и южния край на крепостта, са уникално съчетание което не се среща другаде у нас.