Къкринско ханче

На 16км. от [Ловеч], в [село Къкрина], се намира лобното място на Апостола на свободата Васил Левски. То е обект на Регионален исторически музей в [Ловеч]. Това е едно от най-известните места, свързани с революционната дейност на видни български будители. Там са се провеждали заседания на местния революционен комитет и са намирали подслон някои комитетски хора.

Съществуват писмени документи, които доказват, че Къкринското ханче е било наето от Христо Цонев – Латинеца по поръчение на Българския революционен централен комитет (БРЦК). Ханчето е включено в комитетската мрежа. След като в него са заловени от Ловчанската турска полиция Васил Левски и двамата му последни придружители Никола Цвятков и Христо Цонев, ханчето спира да функционира и бива занемарено и изоставено. Васил Левски е обесен, а другите двама са освободени и се завръщат в домовете си в [Ловеч].

В края на 19-ти век, пожар доунищожава порутената вече постройка, като от нея остават само основите. През лятото на 1901г. проф. д-р Параскев Стоянов, заедно с Никола Цвятков, посещава руините на ханчето и прави архитектурна снимка на основите. Благодарение на фотографиите, успяват да се запазят размерите на основите и разположението на стаите. На 26 декември 1901 г. ловчанци и къкринци поставят паметна плоча на мястото, където е бил заловен Апостола.

На 5 юни 1924г. по инициатива на. д-р Никола Сяров е основан граждански комитет “Васил Левски”. Неговата цел е възстановяването на ханчето. В двора е надигнат плет по подобие на този, който Левски се е опитал да прескочи в онази злокобна утрин. До стария бряст, в непосредствена близост до плета, е издигнат скромен паметник на безсмъртния Апостол на българската свобода. На 11 април 1926г. е положен основния камък при подобаваща тържественост. Ханчето е открито и след години събиране на снимки и експонати, започва да функционира като музей на 10 май 1931г.