Пещера Снежанка

Пещерата се намира на 5км. от [град Пещера]. За да се стигне до нея е необходимо минаването по 830м. стръмна еко пътека. “Снежанка” е благоустроена, обезопасена и електрифицирана. Със своите 145м. дължина, тя е една сравнително малка пещера. Годишната температура е около 6 градуса.

Пещерата е образувана от Новомахленската река през епохата на леванта и дооформена през кватернера. В нея могат да се видят разнообразни, изключително интересни скални форми – сталагмити, сталактити, сталактони, драперии, синтрови езерца. Най-големият измерен сталактит е 1.27м. Обособени са Залата на виметата, Голямата зала, Музикалната зала, свързани със Срутището, над което минава мост. Във Вълшебната зала, изградена от снежнобял кристален синтър, природата е създала фигура, оприличавана на приказната героиня, дала името на пещерата.

Траките са ползвали пещерата като убежище и това тяхно присъствие оставя следи – запазени кръгли огнища в центъра й. Около тях са намерени предмети от ранножелязната епоха и кости на животни. В Голямата зала и зала, наречена “Жилището”, са открити глинени съдове и предмети, изработени от човешка ръка без инструменти и грънчарско колело, които също се смятат за наследство от траките.