Пловдив от въздуха – какъвто никога не сте го виждали!

Град Пловдив е един от най- старите градове в Европа. В него е акумулирана близо 6000 години история. Това въздушно видео разкрива една част от наследството, което историята е завещала на града на фона на прекрасната музика на Thomas Bergersen.