Руенски манастир „Св. Иван Рилски”

Руенският манастир се намира в близост до родното село на Иван Рилски – Скрино. Манастирът е построен през 2002г. и монашеското братство там наброява 15 души. В манастирът се издава религиозна литература и се излъчва първото църковно радио у нас “Сион”.