Тракийската могила “Хоризонт”

360° Виртуална разходка

Тракийската могила “Хоризонт” е разположена в подножието на Четиньова могила и е част от тракийския култов център край село Старосел в Средна гора. Могилата носи името на европейската фондация “Stitching Horizon”, с чиито средства основно се провеждат разкопките на Траколожката експедиция за могилни проучвания (ТЕМП) през 2002 година.

Под ръководството на д-р Георги Китов е открита структура с колонада, която проучвателят определя като храм от V-IV в.пр.н.е. Той е изграден във вече готова могила, част от насипа на която е отнета за построяването. След това правоъгълното помещение е затрупано, а отпред е останала видима колонадата от 6 лицеви и по 2 странични колони в ранен дорийски стил. Това е първият такъв храм, открит досега по земите, населявани от траките. Различава се принципно от старогръцките храмове, които са изцяло открити.

Храмът открит в Могилата Хоризонт е единственият разкрит засега от епохата на древна Тракия храм с колонада от десет на брой колони. Шест от колоните са разположени отпред и по две се извисяват отстрани, оформяйки правоъгълен блок, който се е издавал пред могилата. Всяка колона е положена върху база и има по два барабана и капител в ранен дорийски стил.