Устремски манастир “Света Троица”

Устремският манастир се намира в Сакар планина, близо до Тополовград. Манастирът е основан през 14в., като в началото на следващия век името му се среща в османски документи. По време на кърджалийските размирици Устремският манастир пострадал сериозно, но към края на 18в. и началото на 19в. бил възстановен от хайдутина Христо войвода от Сливен.