Язовир Кричим

Язовир Кричим е построен през 1972 г., с цел- производство на електроенергия.
Във водите му виреят: балканска пъстърва, дъгова пъстърва, бяла риба, костур, червеноперка, речен кефал, сивен, скобар, черна мряна, шаран, щука и слънчева риба.